5 Άξονες πολιτικών δράσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση

 1. Ασφάλεια
 • Δημιουργία συντονιστικού κέντρου ασφάλειας και ουσιαστική σύμπραξη της ΕΛ.ΑΣ με τη Δημοτική Αστυνομία τόσο σε θέματα πρόληψης όσο και καταστολής. • Ανάπτυξη δημοτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών και των εγκληματικών πράξεων γενικότερα.
 • Έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων.
 1. Αποκέντρωση/Νέες Τεχνολογίες
 • Δημιουργία Υπηρεσιακών Μονάδων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
 • Δημιουργία Ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ενσωμάτωση όλων των νομοθετημάτων σε ένα σώμα.
 • Ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών των ΟΤΑ σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 1. Κοινωνικές Δομές
 • Αναμόρφωση του θεσμού του «Συνηγόρου του Δημότη» και του «Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης» με αυξημένες αρμοδιότητες, ουσιαστική παρέμβαση και καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή σε όλους τους Δήμους μέσω της επανεξέτασης του τρόπου εκλογής τους.
 • Αξιοποίηση ή/και διαμόρφωση δημοτικών χώρων με επιδοτούμενο κόστος για την παροχή στέγης σε αστέγους.
 1. Επιχειρηματικότητα
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών στρατηγικών σχεδίων για στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επανασχεδιασμός πλαισίου για τα ακίνητα των Δήμων και αξιοποίηση αυτών. Κίνητρα για παραχώρηση ακινήτων των Δήμων για δημιουργία κυψελών νεανικής επιχειρηματικότητας και συνεργατικών σχηματισμών (clusters), δηλαδή συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών δραστηριοτήτων, οι οποίες, όμως, αθροιστικά ανήκουν σε μια αλυσίδα παραγωγής
 • Ενίσχυση Οικονομικής αυτοτέλειας και Φορολογική αποκέντρωση των ΟΤΑ.
 1. Εθελοντισμός
 • Δημιουργία δημοτικών μητρώων εθελοντών.
 • Δίκτυο συντονισμού ΜΚΟ σε κάθε Δήμο.